Logga in

Inloggning: www.golvoslip.se

Kontakt

Leveransadress:
A.H GOLVoSLIP
Västra Rydsvägen 104
196 31 Kungsängen

Kontaktperson: Haroun
Mobil: 073-600 33 66
E-post: info@golvoslip.se

Leverantörer

www.kiilto.se
www.osmo.com
www.mania-parkett.de
www.timberex.com

Om oss


Kort bakgrund 

Vi har 10 års erfarenhet som golvslipare och golvläggare i Tyskland med massiva stavparketter som specialitet. GOLVoSLIP har verkat sedan 2006 i Stockholmsområdet och kundbasen består till största delen av privatkunder.


Företagets medarbetare utgörs av två personer med starkt engagemang och egenintresse i företagets utveckling och kvalitetsarbete.

Verksamhet 

GOLVoSLIP jobbar för att ge ett heltäckande tjänsteutbud i samband med renoveringar och nyläggningar av trägolv.


Miljö 

Vi värnar med stor respekt för all vår natur och strävar alltid efter att minimera de miljöbelastningar som vår verksamhet genererar. Vi omhändertar allt avfall som kommer från vår verksamhet och hanterar denna i enlighet med gällande regler för miljöavfall i hemkommunen Kungsängen.Måluppfyllande kvaliteter: 

(Våra tjänster ska kännetecknas av följande kvaliteter).

• Stor ansträngning ska göras för att förstå vad kunden efterfrågar samt vilka önskningar som finns beträffande det färdigt resultatet.
• Leverera rätt tjänst i rätt tid.
• Vårt arbete ska vara flexibelt och alltid uppfylla kundens krav på kvalitet.
• Upplysa om gällande normer och branschkrav då kundens önskemål avviker från dessa.
• Presentera den mest kostnadseffektiva lösningen i relation till önskad livslängd.
• Vår yrkesskicklighet ska karakteriseras av noggrannhet och snabbhet.


Företagets kvalitetsplan är under utveckling.
Utveklingsarbetet utgörs idag till stora delar av att ta fram bra dokument för att säkra processen från kontakten med kund.
Säljarbete och beställning ska dokumenteras så att processen fram till leverans verkligen levererar det kunden vill ha och har beställt.

Publicerad: 23 april, 2014